සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/cd/CD004
CD004
- සංයුක්ත තැටිය
04 වන සංයුක්ත තැටිය
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව