සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/cd/CD060
CD060
- සංයුක්ත තැටිය
60 වන සංයුක්ත තැටිය
සියලුම දේශනා එකවර බාගත කරන්න - Download CD060.zip (451 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව