සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/cd/PragnaVimukthi1
PragnaVimukthi1
- සංයුක්ත තැටිය
ප්‍රඥා විමුක්තිය - 1
20:07
සියලුම දේශනා එකවර බාගත කරන්න - Download PragnaVimukthi1.zip (615 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව