සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/cd/Surya-Alokaya
Surya-Alokaya
- සංයුක්ත තැටිය
සූර්ය ආලෝකය
ප්‍රවේශය
සෝවාන් ඵලය
චතුරාර්ය සත්‍ය
ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය
නිරුක්ති
පංචස්කන්ධය
පටිච්චසමුප්පාදය
ආස්වාදය
සීලය
සංයෝජන
හේතු ඵල
සියලුම දේශනා එකවර බාගත කරන්න - Download Surya-Alokaya.zip (660 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව