සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD001-04
ආපෝධාතු තේජෝ ධාතු - කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය
ආපෝධාතු තේජෝ ධාතු........කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය
50:32
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (23 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව