සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD005-02
සමාපත්ති ලබන අයුරු.
1.යේ බ්‍රාහ්මනා වේදගු සබ්බ ධම්මේ ගාථාවේ තේරුම.
2.අපේ ශරීරිය සහ බුදුන්ගේ ශ්‍රී ශරීරිය
1:04:21
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
බ්‍රාහ්මණ
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (37 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව