සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD005-02.1
යේ බ්‍රාහ්මනා වේදගු සබ්බ ධම්මේ ගාථාවේ තේරුම
14:41
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
බ්‍රාහ්මණ
නමස්කාරය
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
යේ බ‍්‍රාහ්මණා වේදගු සබ්බ ධම්මේ
තේ මේ නමෝ තේච මං පාලයන්තූ
නමත්තු බුද්ධානං නමත්තු බෝධියා
නමෝ විමුත්තානං නමෝ විමුත්තියා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව