සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD005-06
ධර්මය තෝර ගැනීම.
ධර්මය තෝර ගැනීම.
අසාධාරන අයුරින් දේපොල බෙදා දීමට හවුල් වූ එක් ස්වමීන් වහන්සේ නමක්
1:20:03
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (46 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව