සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD006-02
පිං පලදීම පාරමී දම්.
1.සියදිවි හානිකර ගැනීම.
2.ධර්මය අපට අවබෝධ නෙවන්නේ පාරමිතා අඩුපාඩුව කින්ද?
1:30:28
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (52 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව