සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD007-10
ධර්ම සාකච්ජා.
1.සාදු නාදයද, සාදු කාරයද නිවැරදි
2.භාවනාවේදී ඇතිවන බාදක
3.බිත්තර තැම්බීම පවක්ද?
45:19
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
සාදු
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (26 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව