සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD008-02
එක එක පුද්ගල චරිත ලක්ෂණ අනුව, තමාට ගැලපෙන භාවනාවක් තුළින් නිවන් දකින්නේ කෙසේද ?
එක එක පුද්ගලෙයා් විවිධාකාරයි එකම භාවනාවක් හැම දෙනාටම ගැලෙපනවාද? තමන්ට අවශ්‍ය එක තෝරා ගන්නේ කෙසේද?
29:52
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
පබස්සරමිදං භික්ඛවේ චිත්තං - පැහැදිලි කිරීම
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (17 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව