සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD008-07
ධර්ම දේශනා.
භාවන කිරීමේදි වාඩිවී සිටීමට අපහසු වන මාහට සහ නින්දයෑම සිදුව තිබෙන කරදරයකි.මෙයට උපදෙසක් දෙන්න.
1:30:00
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (52 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව