සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD013-03
අරඤඤගතෝවා විස්තරය.
1.ස්ත්‍රී පුරුෂයන් වශයෙන් උප්පත්තියක් ලබන්නේ කුමන කුසලයක් අකුසලයක් නිසාද?
2.සාක්‍ය කෝලිය යුද්ධයේදී එය වැලැක්වූ එක් අවස්ථාවක් පිලිබිගු කරන තැන ගැල් එරිනු ස්ථානය අදත් ඉංදියාවේ දැක ගත හැකිය.
3. සෝවාන් වීමේදි කය ගල් ගැසි සුවයක් දැනුනා........
1:19:57
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (46 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව