සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD013-05
ඉතිහාසය වැළලීම සහ සොයා ගැනීම
25:44
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව