සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD013-06
ද්‍රව්ය නිෂ්පාදනය.
1.ජලය පිරිසිදු කිරීම සදහා විෂබීජ නැති කිරීමට උනු කිරීම හෝ රසායන ද්‍රව්ය යෙදීම මගින් ප්‍රාන ගාතය සිදුවේද? විෂබීජ සත්ව ගනයට නොවැටේද?
2. සතර මහා බූතයන් ගැන එකින් එක විස්තර කර සත්වයෙක් සැදෙන හැටි විස්තර කර දෙන්න.
45:41
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (26 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව