සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD013-09
කර්ම විපාක.
1.කායගතා සති භාවනාව වඩන විට මේ කයෙහි මම යයි ගත හැකි කිසිවක් නැති බව වැටහේ. එය නැත යන අන්තයට වැටීමක් නොවේද?
2. නිරෝධ සමාපත්තිය යනු කුමක්ද?නිරෝධ සමාපත්තියට සම වදින්නේ කුමක් සදහාද?...
1:15:12
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (43 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව