සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD013-11
සංඛාර විස්තරය.
1.පටිච්ච සමුප්පාදයේ එන සංඛාර පහදා දෙන්න.
2.වචී සංඛාර කාය සංඛාර මනෝ සංඛාර මොනවාද?
2:12:03
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (76 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව