සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD018-06
අමාවක ධර්ම දේශනා 2
කාමලෝක රූපලෝක අරූපලෝක කියලා හදුන්වන්නේ බාහිර ලෝක තුන පිලිබදවද? නැතිනම් මේ බඹයක් පමන ශරීරයේ පවතින පංච උපාදානස් කන්ධයේ පවතින බැදීමක්ද?
2.දස අකුසලයන් අර්ථ නිරුක්ති සහිතව පැහැදිලි කරදෙන්න
36:21
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව