සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD019-06
බොජ්ඣංග ධර්ම ඇසුරෙන් භාවනාව වැඩීම සහ බුද්ධ ධම්ම සංඝ ආනුභාවය ලබන අයුරු
1. බුද්ධානුභාවය, ධම්මානුභාවය, සංඝානුභාවය ලබන අයුරු
2. [3.50 මිනිත්තුව] ග්‍රහ දෝශ වලින් ඉවත් වෙන ආකාරය පහදා දෙන්න
3. [7.36 මිනිත්තුව] භාවනා ගැටළුවකට පිළිතුරු බොජ්ඣංග වැඩීම ඇසුරෙන්
19:15
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව