සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD019-09
දානය ගත යුතු නිවැරදි වේලාවක් තිබේද? නවගුණ වැල භාවිත කරන අයුරු
1. දහවල් 12න් පසු ආහාර ගැනිමෙන් සිල් කැඩේද?
2. නව ගුන වැල භාවිතා කරමින් භාවනා කරන හැටි පහදා දෙන්න.
1:50:34
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
අංගුත්තර නිකාය - බිලාල සූත්‍රය, නාග සූත්‍රය - නවක භික්ෂූන්ට පිඬු සිඟා වැඩ ඉක්මණින් ආරාමයට පැමිණෙන්ට හේතු පැහැදිලි කරමින් දේශනා කෙරුණ සූත්‍රය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (51 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව