සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD022-07
ධර්ම දේශනා 2
1.සසර ගමනට හේතුවන භව 3
2.නිතරම අසනීප යැයි කියන අයගේ සංඛාරය
3.සර්පයකු ගෙට ඇතුළු වීමේදී මරාදැමීමෙන් පාපයක් සිදු වේද
4.භූත ආත්මය හට ගැනීම හා එය ඇඟට ඇතුළු වීම
5.පන්සලට ලැබෙන දාන වල ඉතිරිය ගිහි අය කෑම සුදුසුද?
1:28:21
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව