සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD022-08
ධර්ම දේශනා 1
කර්මජ කය සැදෙන එකජකය / කය විපර්යාසය /ස්වභාවය/ උබයක්ෂය/කර්මක්ෂය/ චතුජකය/අයුක්ෂය මරණ/ විග්‍රහය
භවයෙන් භවය යන අයුරු)
සෝවාන් ඵල ලාභියා ආත්ම කියක් උපදීද?
රහත්වීමෙන් පසු විඤ්ඤාණයට කුමක් වේද?
1:41:51
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව