සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD023-05
නිවසක බුදු පහන දැල්විමට සුදුසු ස්ථානය දිශාව සහ පහන දැල්වීම සුදුසු වේලාවක් තිබේදැයි පහදා දෙන්න.
නිවසක බුදු පහන දැල්විමට සුදුසු ස්ථානය දිශාව සහ පහන දැල්වීම සුදුසු වේලාවක් තිබේදැයි පහදා දෙන්න.
39:44
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (18 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව