සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD023-06
ධරම දේශනා 1.
1.ඒතං සංතං ඒතංප්‍රනීතං යන කර්මස්ථානය
2. ක්ෂන සම්පත්තිය කුමක්ද?
1:37:21
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (45 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව