සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD024-14
ධර්ම දේශනා 3.
1.පංච ඉංද්‍රිය පංච බල පිලිබදව පැහැදිලි කර දෙන්න.
2. උපතට හේතු වන ගති නිර්මානය වන ආකාරයත් එයින් වෙන් වන ආකාරයත් පහදා දෙන්න.
3. ඉතිපිසෝ භගවා සිය වතාවක් උදේ හවස කීමෙන් ඇති වන ආනිසංස මොනවාද?
1:34:48
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (43 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව