සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD025-03
ලෝභ ද්වේෂ මෝහ දුරු කරන හැටි.
කාම රාගයෙහි ආදිනව දැක දැකත් මගේ සිත අසහන කාරී තත්වයේ එයින් මිදිමට නොහැකි ඇයි.
16:37
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව