සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD025-05
පිරිත් නූල - මනුස්සත්වය දුර්ලබ බව.
පිරිත් දේශනා කිරීමේදි මන්ඩපය තුලින් දෙන තුන්පට නූල අල්ලා ගැනිම,පසුව එම නූල අතේ බැදීම. එයින් යම් කිසි බලයක් ඇති වෙනවාද?
40:32
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (16 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව