සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD025-12
77 ආකාර පටිච්ච සමුප්පාදය දැක නිවන් දකින හැටි.
පටිච්ච සමුප්පාද චක්‍රයේ ඇති, අවිද්‍යාව මුල් කරගෙන හට ගන්නා අවස්ථා 11හි ම අවස්ථාව, අවස්ථාවට හේතුව, අවස්ථාව නිරෝධය, අවස්ථාව නිරෝධ කිරීමේ මාර්ගය යන සතර ආකාර ඥාණ හෙවත්, නිවන් දැකීමට දැකිය යුතු 44 ආකාර ඥාණයෝ විග්‍රහ කිරීම
23:19
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (11 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව