සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD025-15
බුදු ගුන ගාථාව,අනුමොදනාව , ලෝක සත්වයෝ.
බුදු ගුන ගාථාව,පිං අනුමොදනාව , ලොව අලුත් සත්වයන් බිහි වෙනවාද?
24:48
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (11 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව