සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD026-03
රූපවාහිනී ධර්ම දේශනා -පුනර්භවය
පුනර්භවය සහ නැවත උපත.
21:14
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව