සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD026-05
රූපවාහිනී ධර්ම දේශනා සම්මා සංකප්ප.
සම්මා සංකප්ප.
20:59
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව