සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD026-07
රූපවාහිනී ධර්ම දේශනා සම්මා කම්මන්ත.
සම්මා කම්මන්ත.
20:14
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව