සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD026-10
භවය හැදෙන හැටි.
පුඥාභිසංඛාර අපුඥාභිසංඛාර ආදියන් කරනුයේ ඉදිරි භවය සදහා කර්ම ශක්තිය සකස්කිරීම නොවේද? භවය නැසීම සදහාද අවශය වන්නේ යම් කර්ම ශක්තියක් ගොඩ නැගීමද? කර්ම ශක්තිය ඉදිරි භවයට ගෙන යන ආකාරය සහ නොයන ආකාරය පහදා දෙන්න.
49:43
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (28 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව