සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD026-12
නිර්වාන ධර්ම සංසිදෙන හැටි.
නිර්වාන ධර්ම මුලුමනින්ම ප්‍රහානය වේ දැයි පහදා දෙන්න.
19:16
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව