සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD026-13
ජාත සෝතාපන්න අය හදුනා ගන්නා හැටි.
1.සෝතාපන්න පුද්ගලයකු මිය යෑමෙන් පසු නැවතත් මව් කුසක් තුල ඉපදිමෙන් පසුව ඔහු හෝ ඇය සෝතාපන්න පුද්ගලයකු බව දැන ගන්නේ කෙසේද?
2.අට සිල් යනු මොනවාද?
19:47
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව