සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD026-17
ඒහි භික්ෂුභාවය
ඒහි භික්ෂුභාවය යනු කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කර දෙන්න.
අටපිරිකර අර්ථය.
07:50
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව