සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD026-18
යම පල්ලෝ.
පාප කර්ම කර අපායට ගිය පසු ඒ පුද්ගලයාට වද හිංසා දෙන්න යම පල්ලන් සිටිනවා . යම පල්ලන්විමට හේතුව.
15:45
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව