සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD027-04
රාග ද්වේෂ මෝහ වලින් මිදීමට කළ යුත්ත කුමක්ද ?
1.සසර දුකින් මිදීම පිනිස රාග ද්වේෂ මෝහ තන්හා අත්හරිමින් පාපයන්ගෙන් මිදෙමින් කුසල් ධහම් වල යෙදෙමින් ආසරන සරන නිසා නොසැලෙනවා කියා අධිටන් කරගෙන සිටියත් දරුවකු දුකට අසාධාරනයකට පත්වුව හොත් වෙදනා දැනෙනවා. ඒ වෙදනාව පාපයක්ද?සසර දුකින් මිදිමට යන මාර්ගයට බාදාවක්ද?
2.නිවන් දැකීමට නිතර කල යුත්තේ කුමක්ද?
1:34:49
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (54 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව