සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD027-18
සමාධිවල වෙනස.
ප්‍රඥා අධික වීර්ය අධික සද්ධා අධික බුදුවරුන්ගේ වෙනස පහදා දෙන්න.ලෙෘඛික සමාධියෙන් ලොකෝත්තර සමාධියට
20:12
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව