සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD027-20
භාවනා වඩන ආකාරය.
භාවනාව වැඩිය යුතු කටයුක්තක්ද එදිනෙදා ජීවිතයේ කටයුතු අවබෝධය යථාර්තවත්ව දැනගෙන කරන එකක්ද?
08:17
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව