සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD028-09
මන්ත්‍ර රහස්.
මන්ත්‍ර ශ්‍රාෂ්ත්‍ර ආදියෙන් මිනිසුන්ට සිදුවන බන්ධන ආදිය සිදුවන්නේ කෙසේද?
14:52
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව