සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD028-23
ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව විග්‍රහය.
අටසිල් ගැනීමේදී කියවෙන මෙත්තේන චිතිතේන විහාරාමි සිල් පදය විග්‍රහ කර දෙන්න.
08:41
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව