සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD028-24
අසුභ භාවනාව.
යේධම්මා හේතුබ්පබවා- තේසං හේතුං තථාගතෝ ආහ....මේ ගාථාව අසා අද නිවන් දකින්න බැරිද?
50:42
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (23 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව