සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD029-04
ආර්ය මාර්ගය යනු කුමක්ද?
ආර්ය මාර්ගය යනු කුමක්ද? සරලව විස්තර කරදෙනමෙන් ඉල්ලාසිටිමි?
1:28:23
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව