සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD029-07
අර්පනා අවස්ථාව
කාමරාග පටිග බොහෝදුරට තුනිවී ඇති අතර ආහාරය පවා ධර්මනුකුලාව විදර්ශනත්මකව සිහිපත් කර ගැනීමට හැකිවී ඇති නමුත් අර්පනා භාවනාවට පහසුකම් අඩුවක් ඇත, භාවනාව ගැන ඕනවට වඩා සිතීමේදී රෝගී බවට පත්වේ. විවේකිව භාවනා කිරීමට පැමිණීමට ඇති තැනක් තිබේද?
13:42
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව