සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD029-08
ආර්ය අර්පනාව
ආර්ය අර්පනාව
ලෝකයේන් සැනසුමක් ලැබිය හැකිද?
20:13
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව