සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD029-17
සුසුම් හෙලිම
භවනා කරන වෙලාවට කන්දෙකට උඩහරියෙන් කැක්කුමක් අතිවෙනවා, පපුව හිරවීමක් වෙනවා, දාඩිය දන්නා පටන්ගන්නවා, මෙයට හේතුව කුමක්ද?
21:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව