සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD029-19
ධර්මයේ මුල මැද අග යහපත් වන හැටි
ධර්ම‍යේ මුල යහපත් මැද යහපත් අග යහපත් යන්න විස්තර කර දෙන්න?
10:57
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව