සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD029-22
රහතන් වහන්සේලාගේ ගතිය
ගිහි ජීවිතයේදී අරිහත් ඵලය ලැබුනොත් දින 7 ක් ඇතුලත සාසනයේ පැවිදි වීමට අවස්ථාවක් නැද්ද? ඊට අවස්ථාව ඇත්විම හෝ නැතිවීම සිදුවෙන්නේ තමන් කරන ලද කර්ම බලවේගයක් නිසාද?
මාර්ගඵල ලැබූ කෙනක් පෘතක්ජන වැඩිහිටියෙකුට වැදීමෙන් පාපයක් සිදුවේද?

කාමේසුමිච්චාචාරා වේරමණී ශික්ෂා පදය සමාදම්වීම සහ අබ්ර්ක්මචරියා වේරමණී ශික්ෂා පදය සමාදම්වීම අතර වෙනස සහ වඩාත් ආනිසංස ලැබෙන ආකාරය පහදාදෙන්න?

27:04
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව