සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD030-18
ආර්ය විනයේ හුදකලාව
භාවනා කිරීම පුදුම මානසික සහනයක් ද. යන්තත් ජීවිතය වැඩක් නැති බවක් ද, හුදකලා වීමට සහ මහන වීමටද, සිතෙයා, එසේ කිරීමට ඊට අකමැති පිරිස් කේසේ කැමති කරගන්නේ කෙසේද?
11:58
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව